SMART doelen voor de logopedist

Een website vol inspiratie

Logopedisten kunnen lid worden van deze site. Zij kunnen voor hun praktijk in de 1e lijn onbeperkt behandelplannen en ingevulde ICF schema’s downloaden. Daarmee kunnen zij cliëntendossiers intern consistent maken. Het verhoogt de standaard van het methodisch logopedisch handelen. De ervaring in onze logopediepraktijk is, dat:

  • Dossiers makkelijk over te dragen zijn aan een collega;
  • Een logopedist een doelnummer invult in het protocol van de zitting, waardoor het administreren minder tijd vraagt;
  • Verslagen makkelijker te schrijven zijn;
  • Het werken met de cliënt ontspannender en leuker wordt, omdat het therapieplan voldoende mogelijkheden biedt voor een eigen werkwijze van de behandeling.

Verder worden er, wanneer de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen door de NVLF zijn gepubliceerd, per ICIDH codegroep voorbeeldverslagen gegeven na intake. Er zijn twee visuele analoge score (VAS) linialen online in te vullen, één voor kinderen en één voor de volwassen cliënt. Hier kan overigens ook therapie op geëvalueerd worden, naast natuurlijk de logopedische testen. Praktisch bruikbare testoverzichten zijn te downloaden, één voor kinderen en één voor tieners. De testen staan gegroepeerd per ICIDH diagnosecode, zoals de taalvorm en de taalinhoud.

De werkwijze werd ontwikkeld in de logopediepraktijk van Hilde Wolters, MSc, te Hengelo. Hilde merkte bij het geven van de cursussen voor de logopedist/dyslexiebehandelaar BO/VO in de 1e lijn (http://hiwo.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen), bij de Kennismakingsbijeenkomsten van Spellen met Specht (http://spellenmetspecht.nl/), dat logopedisten grote interesse hebben voor deze producten. Daarom is deze website ontwikkeld en is de werkwijze voor de logopedist in de 1e lijn beschikbaar gesteld.

Klik hier voor meer informatie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?